Přeskočit na obsah

DěTI Dětem

V nejbližší době oslovíme školy v blízkém okolí s prosbou, aby se žáci škol připojili k pomoci dětem na Ukrajině.

Rádi bychom, v rámci našeho charitativního projektu, oslovili také děti. Výchova k vlastenectví a jeho význam pro naši společnost, morální a duševní hodnoty každého z nás, se pomalu ale jistě začínají z našich životů vytrácet. A právě školství by mělo děti k vlastenectví vést. S pokorou, s trpělivostí. Prostřednictvím jednotlivých škol v našem okolí, které se k nám připojí, chceme požádat děti, aby se pokusily zamyslet nad tím, že ne všechny děti mají to štěstí, že mohou žít v míru, v zemi, ve které neznějí sirény a nemusí se schovávat ve studených sklepeních s obavou, že právě na jejich domov dopadne bomba a z jejich dětského pokoje nezbydou nic než trosky. Že mohou klidně usínat s vědomím, že v jejich blízkosti jsou jejich rodiče.

Na Ukrajině v této chvíli žije mnoho sirotků, kteří přišli o své rodiče, o své blízké. Jsou to děti, malé i větší. Naše výzva „DĚTI DĚTEM“ promlouvá k dětem slovy Dalajlámy: „Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, alespoň jim neubližujme.“ Nechceme ubližovat, chceme pomáhat.

V nejbližší době oslovíme školy v blízkém okolí s prosbou, aby se žáci škol připojili k pomoci dětem na Ukrajině. Každá, byť nepatrná pomoc, se počítá. Dary dětem z Ukrajiny, šactvo, pastelky, omalovánky, hračky, sladkosti…, budou shromažďovány na každé ze škol, které se připojí a my si pro všechny dary přijedeme a odvezeme je tam, kde je jich aktuálně nejvíce zapotřebí. Do oblastí Ukrajiny, kde zuří válka. A prostřednictvím společenství „Křídla Poltavy“ se dary dostanou k dětem, které je v tuto chvíli potřebují a udělají jim radost.